Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  10 Kapitlet     Jagets eviga kraftkällor
311.    Jaget på Gudomens tron
312.    "Stor" eller "liten" kan inte vara något riktigt uttryck för ett skapat föremåls intellektuella värde
313.    Jagets namnlösa natur
314.    Jagets identitet som "en treenig princip", vilken princip utgör betingelsen för ett levande väsens manifestationer
315.    Jaget är evigt, men dess produkter är "timliga" eller "dödliga"
316.    De tre "X-en" blir till bevis för att varje form av skapelse har "ett levande väsen" till upphov
317.    Jagets synliggörelse och "utvecklingsstegen"
318.    Den treeniga principen kan endast existera som "ett levande väsen". All materia i universum är detsamma som "Guds ande"
319.    Jaget, döden och den fysiska kroppen
320.    Väsendenas reinkarnation blir till faktum
321.    De rent fysiska erinringarna och den eviga tillvaron
322.    En första glimt av den kosmiska kemins djupaste orsak: det levande väsendet
323.    Den nuvarande jordiska kemin kan inte skapa "vegetabiliska" eller "animaliska" organismer. Den kan endast frambringa konstgjorda kroppsdelar av "mineralmaterial"
324.    "Levande" och "livlös" materia
325.    Den kosmiska kemin är ännu inte en dagsmedvetenhetsfunktion som den fysiska kemin. Därför måste individen betrakta allt som "dödligt"
326.    "Undermedvetenhetsfunktionen". "Ödeselement" och "talangkärnor". "Övermedvetandet. "Inveckling" och "utveckling"
327.    "Övermedvetandet" och viljan
328.    "Övermedvetandet" utgör en "evighetskropp" för individen och fungerar utanför hans organism oberoende av reinkarnationen. Det är individens "ödeskropp"
329.    "Undermedvetandet"
330.    "Dagsmedvetandet" och "nattmedvetandet"
331.    "Dagsmedvetandets" variationer
332.    Grundenergierna framträder i sex kosmiska "materieblandningar"
333.    De kosmiska "materieblandningarna" och den jordiska människan
334.    Den jordiska människan är "en levande bomb". Hennes medvetenhetsliv är "explosioner". Kverulantstadiet som övergångsstadium från "djur" till "människa"
335.    Det utvecklade väsendet och "kverulantstadiet"
336.    Trötthet är detsamma som mikroskopisk smärtförnimmelse
337.    Sömnen och dess natur
338.    Drömmar avslöjar två former av "vakentillstånd". Individen framträder i två världar
339.    När drömmar visar sig som "förutsägelse", "fjärrskådning", "vandring utanför den fysiska kroppen", "förflyttning till avlägsna orter" etc.
340.    Minne och dröm
341.    Drömmarna blir bevis för ett själsligt tillstånd och en själslig värld
342.    Varför väsendena tror, att nattmedvetandet är djup sömn eller medvetslöshet
343.    Varför drömtillståndet är abnormt
344.    Drömmar är ödelagt bevismaterial för en högre världs existens
345.    Drömmarnas ofullkomlighet som ett led i skapandet av "okunnighet" eller "inveckling"
346.    När jordmänniskan lever i den övertron att livet har en början och ett slut
347.    Jaget finns före och efter detaljerna i sin skapelse
348.    Det levande väsendets öde
349.    Det finns sex grundarter av levande väsen, alltefter de sex grundenergierna
350.    Jagets första kraftkälla. Instinktenergin och växtriket
351.    Jagets andra kraftkälla. Tyngdenergin, eld eller solenergi
352.    Jagets tredje kraftkälla. Känsloenergin. Världsalltets köld. Solarna blir till. När känslan övervinner tyngdenergin och den fysiska materien skapas
353.    All skapelse är en hundraprocentig manifestation av logik och är därför i motsvarande grad ett uttryck för kärlek
354.    Jagets fjärde kraftkälla. Intelligensenergin. Naturen utgör medvetande
355.    Intuitionen och världsåterlösarna. Jagets femte stora kraftkälla. Intuitionsenergin är identisk med "den helige Ande"
356.    Minnes- eller salighetsenergin. Jagets sjätte stora kraftkälla
357.    Moderenergin eller jagets sjunde kraftkälla

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.