Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  9 Kapitlet    Lagen för ämnenas reaktion
289.    "Kosmisk kemi" är läran om överfysisk energi
290.    Hela livet och tillvaron är en kosmisk-kemisk process
291.    Individens skydd och de farliga själskrafterna
292.    "Kosmisk kemi" är detsamma som "ödesvetenskap"
293.    När de själsliga företeelserna blir förståndskontrollerade
294.    Intet ämne kan vara "immateriellt". Medvetenhetsenergierna är en förlängning av de fysiska energierna
295.    Sprängämnesenergiernas närvaro i mentaliteten som grunden för rovdjurets existens
296.    Sprängämnesenergiernas närvaro i jordmänniskans mentalitet som grunden för allt jordmänskligt elände eller som "roten till allt ont"
297.    "Kosmisk kemi" och jordmänniskans ödesdaning
298.    Bakom ämnenas reaktion framträder en evig lag, som gör en allomfattande världsplan till faktum
299.    Det är inte nog med att endast känna de fysiska krafterna
300.    "Kosmisk kemi" och talangernas skapelse
301.    Logiskt och ologiskt tänkande utgör korrekt respektive felaktig kosmisk-kemisk sammansättning
302.    Lagen för ämnenas reaktion som grundval för allt som kan förnimmas
303.    Eländet i världen beror inte på lagen för ämnenas reaktion
304.    Det gudomliga "något", "X1" eller jaget bakom energierna
305.    Ämnenas betydelse för jaget
306.    När Försynen får skulden för väsendenas olyckliga öde
307.    En olycka eller en olycklig situation kan aldrig skyllas på ämnena eller energierna
308.    Ämnena och jagets fria vilja
309.    Om ämnena inte existerade
310.    Lagen för ämnenas reaktion är Gudomens eviga kärleksgåva till jaget i det levande väsendet

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.