Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
  Symbol nr 10    Kretsloppsprincipen
639.    Inget kan existera utan att representera ett stadium i ett kretslopp
640.    Den fysiskt synliga delen av spiralkretsloppet uppvisar en från primitivitet till humanitet stigande skala, men kan inte avsluta kretsloppet
641.    Humaniteten eller nästakärleken är den enda kontrast till den dräpande principen som kan fullborda kretsloppet och bekräftar därmed de andliga zonernas existens
642.    Själva symbolförklaringen. Spiralkretsloppets vinter-, vår-, sommar- och höstzon. De fyra årstiderna är tillstädes i alla kretslopp
643.    Årskretsloppets vinterprincip och väsendets barndom
644.    Årskretsloppets vårprincip och väsendets ungdom
645.    Årskretsloppets sommarprincip och väsendets vuxenålder
646.    Årskretsloppets höstprincip och väsendets ålderdom
647.    Realiteter som visar att jordelivskretsloppet fortsätter. "Fortplantningsväsen" och "skaparväsen" och dessas "mellanstadier". Det sexuella poltillståndet och företeelser som inte låter sig ändras genom "förförelse" eller "uppfostran"
648.    Det animaliska väsendet måste liksom vissa vegetabiliska väsen "fälla sin lövkrona" om "hösten" men kan tack vare sin "rot" och "bladlösa stam" överleva "vintern" och uppleva en ny "vårs" ankomst. Den "döde gudasonen" uppstår i en ny fysisk kropp, genom vilken Guds ande strålar vidare ut genom evigheten
649.    Dygnskretsloppets dagjämningar och solstånd
650.    Dygnskretsloppets vinter
651.    Dygnskretsloppets vår
652.    Dygnskretsloppets sommar
653.    Dygnskretsloppets höst. Dygnskretsloppets verkningar uppslukas av årskretsloppet
654.    Där dygnskretsloppet upphör, försvinner livsbetingelserna för animaliskt och vegetabiliskt liv. Polområdena är inte lämpliga för mänsklig manifestation eller tillvaro
655.    Jordklotets isregioner är dess "broskregioner". Jordmänskligheten utgör sätet för jordjagets högsta fysiska förnimmande
656.    När makroväsendet skapar ett mindre lyckligt tillstånd för sina mikroväsen genom att vänja sig vid felaktiga drycker och födoämnen
657.    Mikroväsendena och skadorna i en makroorganism
658.    Jordklotsväsendet uppvisar en viss grad av invaliditet. Mikroväsendena (jordmänniskorna) måste övervinna verkningarna av denna invaliditet genom artificiellt ljus och artificiell värme
659.    Jordens förhållande till solsystemets centrum är inte helt i sitt naturliga läge. Om jordmänniskorna inte förstått att övervinna följderna av jordens invaliditet
660.    Varför jordens förhållande till solen i viss grad måste betraktas som abnormt
661.    Om denna abnormitet inte existerade. En evig sommar i hela den tempererade zonen
662.    Jordaxellutningens inträdande och forntida jättekatastrofer
663.    Makroväsendets hetsighet, slagsmål och skador samt dess mikroväsens öde. Forcerad utveckling. Om det inte funnes någon jordinvaliditet
664.    Forcerad utveckling är inte en fråga om tid eller hastverk utan om utvidgad utvecklingsmöjlighet. Väsendenas tankefunktion och kontrasterna i kretsloppens årstider
665.    Varför den forcerade utvecklingen existerar
666.    Det rubbade axelförhållandets välsignelse för jordmänniskorna
667.    Varför jordaxeln inte plötsligt kan återgå till sitt naturliga läge. De av människorna frambragta krigen och lemlästningarna i jordorganismen utgör i jordjagets medvetande endast en själslig kris, som bildar inledningen till "den stora födelsen" och som i Bibeln är förebådad som "domedagen". Domedagens dom. Den "nya himlen och jorden"
668.    Vad vi genom kretsloppsprincipen fick bevittna

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.