Formidlingskursus 2021, modul 1

Vi tilbyder i år et nyt kursus i formidling af Martinus Åndsvidenskab, hvor du på fire weekender får mulighed for at fordybe dig i pædagogiske aspekter og formidling af Martinus’ analyser. Forløbet er et pilotprojekt, og erfaringerne herfra vil blive brugt til at udvikle formidlingskurset fremover. Kurset henvender sig til dem, der er godt inde i analyserne. Det kan være tilegnet ved at studere værket i studiegrupper i en årrække, eller alternativt via intensivt selvstudium.

Om kurset
Det formidlingsmæssige og pædagogiske indhold trænes ved i praksis at formidle de kosmiske analyser for hinanden. Vi arbejder eksperimenterende og samskabende, idet vi prioriterer, at deltagernes viden og erfaringer bringes i spil til inspiration for alle. En gennemgående pædagogisk metode er erfaringspædagogik, hvor vi arbejder med erfaringsdannelse, erfaringskobling og erfaringstilknytning i varierende kombinationer.

Forløbet tilrettelægges individuelt, så deltagerne hver især kan bidrage med det, de oplever er deres opgave. Derfor vil forløbet forme sig som en søge-lære-proces. Deltagernes samlede formidlingserfaring gøres eksplicit og deles, således at hele gruppen udvikler en nuanceret palet af undervisningsmetoder og pædagogiske værktøjer, ikke blot teoretisk, men også i praksis. Forløbet fokuserer på individuel træning og fællesskabets feedback, således at den enkelte har mulighed for at finde sin egen stil og plads i helheden.

Det pædagogiske indhold, vi kommer ind på, er: didaktik og undervisningsplanlægning, læringsteori, feedback- og evalueringsmetoder, deltagerforudsætninger, den personlige dimension i undervisningen, formidlings- og undervisningsmetoder, gruppeprocesser og gruppeledelse, kommunikation og refleksionsmetoder.

Praktisk information
Det er et maks. på 20 deltagere i gruppen. Der læses cirka 30 siders pædagogisk litteratur pr. weekend. Undervisningsstedet er Martinus Center Klint og kursisterne indkvarteres i Centrets boliger. Vi tilbyder en samlet kursuspakke med bolig og følgende måltider inkluderet: frokost, aftensmad, te/kaffe og snacks (se nedenfor).

Undervisere
Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og Ingvar Haubjerg Nielsen, evt. gæstelærere, samt kursisterne selv som led i træning.

Pris for 4 weekendophold:
Kursus, bolig og mad (frokost, te/kaffe og snacks, aftensmad): 5.000 kr
Kursus med bolig: 4.200 kr
Kursus med mad: 3.000 kr
Kursus: 2.000 kr

Mødeweekender:
26-28. marts (OBS flyttet), 28.-30. maj, 27.-29. august og 5.-7. november

(Weekenden d. 26.-28. marts er desværre blevet flyttet pga Corona. Nyt tidspunkt aftales den første mødegang d. 28.-30. maj.)

Tilmelding: Tlf.: +45 38 38 01 00 eller e-mail: info@martinus.dk

Dato

28 - 30 maj 2021
Expired!

Sted

Martinus Center Klint
Aktivitet

Underviser

Marin Hansen

Andre undervisere

Ingvar Nielsen
Tryggvi Gudmundsson