Fordybelsesseminar: Om eksistensen og eksistenskriser

Fordybelsesseminar v/ Søren Olsen
Lørdag den 9. marts kl. 13.00-16.00
Pris: 165 kr. inkl. kaffe og te i pausen.

Online booking 

“Selvom jeg ved, hvad meningen med livet er, giver det ikke mening.”

Sætningen er udtrykt som broderi af kunstneren Gudrun Hasle. Den indrammer på en underfundig måde en almenmenneskelig eksistentiel erkendelse. Langt de fleste lever, som om livet er meningsfuldt uden at kunne forklare hvordan. Vi kan møde massiv modgang i livet. Alligevel klamrer vi os til et spinkelt håb – en ubevidst viden – der stille bekræfter, at det betaler sig at gennemleve modgang. Nogle giver på et tidspunkt op og vælger selvmordet. Den psykiske lidelse og smerten blev uudholdelig. Eller personen kunne i intelligensens klare lys gennemskue, at livet er grundlæggende meningsløst, så hvorfor leve for at lide? Denne nøgterne holdning til livet kommer til udtryk i et voksende ønske eller krav om at få hjælp til aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord.

Lægen og psykiateren Viktor Frankl gennemlevede tre år i Auschwitz og kom bl.a. frem til denne erkendelse: “Hvis livet overhovedet har en mening, da må lidelsen også have en mening.” Dømmer vi lidelsen til at være meningsløs, da kaster vi samtidigt en meningsløshedens skygge over livet, for ikke mange kommer gennem livet uden lidelser. Martinus Åndsvidenskab er et meget konkret og logisk bud på en dyb afklaring af eksistensen og de eksistentielle kriser. Det er helt afgørende, hvad vi tror eller tænker om livet, hvis vi vil fri af mørke tanker om meningsløshed.

Velkommen til en eftermiddag, hvor vi fordyber os i spørgsmål om livet og livets mening ud fra Martinus Åndsvidenskab. Seminaret vil bestå af oplæg og samtale i grupper.

 

Personlig henvendelse:

E-mail: info@martinus.dk
Telefon: 38 38 01 00, tirsdag-torsdag kl. 9-12

Seminaret afholdes:
Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg

Dato

09 mar 2024

Sted

Martinus Institut
Aktivitet