Oversættelsesarbejdet

Værket på andre sprog

Værket Det Tredje Testamente retter sig mod mennesker ud over verden, hvor der viser sig en støt stigende interesse for de kosmiske analyser. For at kunne imødekomme denne interesse er det vigtigt, at værket oversættes til andre sprog. Martinus Institut har et samarbejde med et stort antal oversættere, som arbejder med oversættelser til en række sprog. Arbejdet sker fra mange steder i verden, og de fleste arbejder på frivillig basis.

Japansk tekst

Oversættermøder

Oversætterne er i løbende kontakt med hinanden, og om sommeren mødes mange af dem i Martinus Center Klint. Her koordineres arbejdet med at oversætte værket, og der kan udveksles erfaringer. Ofte er flere oversættere i gang med at oversætte inden for samme sprog. De enkelte oversættere samarbejder også med en række korrekturlæsere, og der er tale om et omfattende arbejde, inden en bog er færdigoversat og kan udgives.

 

Oversættelsesarbejdet

Martinus’ værk er på mange måder enestående og stiller store krav til oversætteren. Bla. introducerer Martinus helt nye ord og begreber, der ikke findes i sproget i forvejen. Oversætteren må derfor på sit modersmål finde tilsvarende ord og begreber. Desuden skal oversætteren helst benytte en gennemgående terminologi ligesom på dansk og selvfølgelig være tro både mod indholdet i den danske originaltekst og så vidt muligt mod Martinus’ sprogform og stil. Det forudsættes, at oversætteren har et indgående kendskab til de kosmiske analyser. I bogen Samarbejdsstrukturen er beskrevet de overordnede retningslinjer for oversættelse af Martinus’ værk. Vores engelske oversætter Mary McGovern har skrevet to universitetsopgaver om det at oversætte Martinus i relation til oversættelsesvidenskaben. De kan læses her sammen med en tale, hun holdt om oversætterens rolle: Om at oversætte Martinus.