Kosmiske glimt
Artiklen: Lavintellektualitet og højintellektualitet
2. KAPITEL
»Levende« og »død« materie
Som jeg har forklaret i mit hovedværk »Livets Bog«, består et sådant kosmisk spiralkredsløb af seks forskellige mentale riger eller oplevelsessfærer. Den første af disse sfærer kalder de jordiske mennesker »mineralriget« uden virkeligt at vide, hvad det er, de har for sig under dette begreb. Ligeledes bliver det samme rige betragtet som livløst, idet det rent overfladisk kun viser sig som »stof« eller »materie«. Det synes at være en modsætning til vegetabilsk og animalsk materie, som man for længst har kunnet identificere som »levende«. Men det er en stor fejltagelse at tro, at mineralmaterien er død materie. I sin dybeste analyse udviser den ligesom al anden materie »bevægelse«. Da bevægelse, som vi om lidt skal komme tilbage til, er livets fornemste kendetegn, idet den umuligt kan finde sted uden i sin dybeste analyse at have et »levende Noget« til ophav, vil mineralmaterien således også have et »levende Noget« til ophav. Men da dette »levende Noget« ikke kommer nær så meget til udtryk i mineralmaterien som i den vegetabilske og animalske, der ligefrem er formet som organismer eller redskaber for livsmanifestation og derfor betragtes som »levende«, bliver nævnte mineralmaterie nærmest at betragte som »livløs«.