Livets Bog, bind 1
Henvisning til symbolerne nr. 3 og 4 og til håbet om med nærværende kapitel at dygtiggøre væsenerne i den renhed, der skal til for at "se Gud"
149. Vi skal nu gå over til gennem symbolerne nr. 3 og 4 at afslutte dette kapitel med et for det fysiske øje synligt koncentreret overblik over kategorierne og deres konsekvenser og håber dermed at kunne bibringe den ærlige sandhedssøger den forståelse af jordmenneskeheden, der kan underbygge og stimulere hans evne til at føle tolerance og kærlighed overfor alle sine brødre i udviklingen og derved træne ham i den renhed, der er nødvendig for at "se Gud".