Livets Bog, bind 1
Grundenergierne, tilværelsesplanerne og solspektrets farver
261. Disse tilværelsens seks grundenergier i forbindelse med moderenergien danner altså hver især en zone i tilværelsen, hvor de præger denne med deres særlige specielle natur eller vibrationstilstand, således at der opstår tilsvarende seks forskellige former for tilværelsesplaner og dermed seks store grundformer for oplevelse af livet.
      Da disse grundenergier i deres absolutte renkultur i princip svarer til solspektrets syv farver og fremtræder i samme rækkefølge som disse, vil et overblik over samtlige tilværelsesplaner og grundenergier se således ud:
 Grundenergi Rige Farve 
1. Instinktenergi  Planteriget  Rød 
2.  Tyngdeenergi  Dyreriget  Orange 
3.  Følelsesenergi  Menneskeriget  Gul 
4.  Intelligensenergi  Visdomsriget  Grøn 
5.  Intuitionsenergi  Den guddommelige verden   Blå 
6.  Hukommelsesenergi   Salighedsriget  Indigo 
7.  Moderenergi  Evighedsplanet  Violet