Livets Bog, bind 1
Væsenernes afvigelse fra hverandre på samme udviklingstrin eksisterer kun i form, ikke i moral. Den moralske standard udmåles efter væsenernes evne til at elske hverandre
279. På symbol nr. 8 ser vi gengivet denne "livets vej". Passagen op over hvert enkelt trin er fælles for absolut alle eksisterende væsener. Derimod er den form, under hvilken hvert enkelt trin passeres, ikke ens for alle væsener, idet der ikke findes nogen grænse for, hvor mange variationer nævnte passage finder sted under. Dette vil altså sige, at der på et og samme trin i udviklingen eksisterer en mangfoldighed af forskellige former for liv. Men disse væsenernes afvigelse fra hverandre vil kun eksistere i form, – ikke i moral. Alle samtlige væsener på samme trin vil i deres manifestation stå nøjagtigt på samme moralske standard. Denne vil så igen for jordzonernes vedkommende være at udmåle efter de pågældende væseners evne til at elske hverandre. Jo mere fremtrædende denne evne er hos det normale væsen indenfor jordzonerne, desto højere er det trin i udviklingen, på hvilket samme væsen i øjeblikket befinder sig.
      Den moralske standard eksisterer således som udgørende den fundamentale målestok for karaktertrinenes begrænsning, – ikke væsenernes særlige form eller legemskultur. Disse sidstnævnte realiteter kan nemlig kun komme i anden række, idet de tildannes af individets særlige vaner og tilbøjeligheder, og disse igen begrænses af de pågældende væseners moralske begreber. Den moralske opfattelse vil under alle forhold hos det bevidste væsen således være den højeste instans for dets plads på udviklingsstigen eller livets vej.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 8
Livets vej. – Kosmiske udviklingsbaner