Livets Bog, bind 1
En uafbrudt opadgående bane eller udvikling. Tilværelsesplaner
44. Men da væsenerne efter at have passeret begge en spirals to halvdele har udviklet sig til at kunne indtræde i en ny fortsættende spirals langt større dimensioner i udvikling fra lys til mørke og fra mørke til lys, vil de samme væseners nedadgående såvel som deres opadgående bue være at stadfæste som en uafbrudt opadgående bane. Denne opadgående bane er igen identisk med det, vi i den daglige tilværelse kender under begrebet "udvikling".
      På symbol nr. 1 bliver vi vidne til nævnte bane, der er symboliseret ved den forneden fremstillede trappeformation. Fra den punkterede linje til venstre til den punkterede linje til højre har vi et "spiralafsnit". Dette er igen inddelt i en række trin. Disse skal symbolisere de særlige specielle hovedstadier, som spiralafsnittet på basis af skabeprincippets to udstrålinger fremtræder under. De nævnte hovedstadier vil igen være at stadfæste som udgørende de riger eller tilværelsesplaner, udviklingen fører de levende væsener igennem. Indenfor et spiralafsnit findes der seks sådanne riger. Af disse riger omfatter jordmenneskenes kendskab eller viden, der er illustreret ved den utonede figur foroven i trappeformationen, kun tre, nemlig: mineralriget, planteriget og dyreriget, hvilke riger igen på symbolet henholdsvis er betegnet ved trappetrinene nr. 6, 1 og 2. Nr. 2 udgør altså det rige, til hvilket jordmenneskene endnu hører; men dette er meget stærkt degenererende hos samtlige væsener til fordel for det rigtige menneskerige, der er udtrykt som nr. 3 i afsnittet, og til hvilket skabeprincippets lyse udstråling gennem alle førende religioner og åndsretninger, samt gennem den store ny verdensimpuls nu stærkt fører jordmenneskene henimod. Den kosmiske analyse af disse riger kan vi ikke komme nærmere ind på her, da den er uden interesse i forbindelse med indledningen, men vi kommer tilbage til den i senere symboler og afsnit af Livets Bog.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 1
Jordklodens kosmiske stråleglans