Livets Bog, bind 1
En varig fred på jorden
65. Det fundamentale og endelige resultat af den ny verdensimpuls vil altså blive dette, at menneskehedens nuværende latente åndelige evner vil blive bragt frem til fuld brugbar tilstand, således at individerne efterhånden vil komme til ligeså let at sanse åndeligt, som de nu sanser fysisk. De vil komme til at opleve "den store fødsel", der er indgangen eller porten til den virkelige oplevelse af livet, til oplevelse af udødelighed, til oplevelse af at føle sig ét med alle levende væsener. "Den fortabte søn" i form af menneskeheden vil indenfor den ny verdensimpuls blive modtaget af Faderen. Og mørkets skygger i form af sorg, sygdom og lemlæstelse skal ikke være mere, men kærlighedens altoverstrålende sejr vil blive en kendsgerning og med den en varig fred på jorden.