Stk.:  (1-288)      
      Avanceret søgning
   
Hensigten med illustrationerne
8. Da en sådan demonstration nødvendigvis må indeholde emner eller tankeformationer, som det almene jordiske menneske endnu aldrig eller kun lejlighedsvis har beskæftiget sig med og derfor ikke kan have nogen som helst mental træning i at fastholde og udnytte i sin bevidsthed, har jeg ment det gavnligt, at give disse tankerealiteter materielle synlige udtryk, således at disse i stedet for kun at udgøre mentale manifestationer, som kun den trænede tænker eller okkultist ville have gavn af, nu kommer til at fremtræde i håndgribelige materielle billedformationer, der, tilgængelige for det fysiske syn, vil kunne udforskes på samme lette og ligefremme måde, som et fjerntliggende landområde med dets floder, bjerge og byer kan studeres på et over samme landområde nøjagtigt udført landkort. Hensigten med mine illustrationer er således at gøre adgangen til studiet af det kosmiske eller åndelige verdensalt ligeså let tilgængeligt for almenheden, som studiet af de fysiske materielle landområder, gennem geografien, nu er tilgængeligt for et barn på skolebænken. Thi det er nemlig ikke livets mening, eller planen i den guddommelige verdensordning, at studiet af disse højeste realiteter skal blive ved med kun at gælde for enkelte særlige væsener, i særdeleshed fordi der ikke findes noget større udløsende moment eller grundlag for skabelsen af den over hele verden så længselsfuldt ventede "varige fred" end netop resultatet af ovennævnte studium eller kendskabet til det kosmiske verdensalts analyse udbredt for masserne.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.