Læs og søg i Det Tredje Testamente

       Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
Vanskeligheden ved at forstå visdomsriget
364. At en sådan tilværelsesform, som den her antydede, virker fantastisk for læserne er naturligvis en selvfølge, thi det gør jo alt, hvad der kommer ind under foreteelser, der ligger forud for, hvad der er en kendsgerning for det jordiske menneske af i dag. At jorden er en kugle og svæver frit i verdensrummet var engang ganske uforståeligt og dermed utroligt. At mennesker skulle nå til at tale igennem luften og blive hørt af mennesker på helt andre kontinenter uden nogen ydre synlig forbindelse, således som det nu sker igennem radiofonien, har jo også engang været helt utænkeligt. Og er det samme ikke tilfældet med så mange andre af den moderne tekniks store vidundere? - Har vi ikke netop set, at mange af fantasiens eventyrlige drømme er blevet til realistisk virkelighed? - Og det jordiske menneske vil igennem sin udvikling få at se, at livet vil blive ved med at gøre den normale fantasi eller væsenernes normale højeste drømme til virkelighed.
      Men ligesom planten i dag ikke kan forstå, at den engang skal blive frigjort fra sin rodfæstning i jordbunden og i form af et dyr komme til, efter sin egen vilje, at bevæge sig frit omkring til sol og vand, og dyret i dag ikke kan forstå, at det engang i form af det jordiske menneske skal komme til at kunne beherske elementerne, således at det i stedet for at galopere på sine egne ben kan anvende eksprestog, auto eller flyvemaskine, i stedet for sine kløer kan skabe sig geniale våben i form af bomber, kanoner og maskingeværer etc., således kan det jordiske menneske af i dag heller ikke forstå en tilværelse, hvor det frigjort af sit fysiske tunge legeme ikke mere skal have sine ønsker og begær tilfredsstillet igennem en overvindelse af granit, metal eller anden tung materie, men derimod kan få hele sit livsbehov udløst, sine ønsker opfyldt, blot ved en overvindelse af luftformige eller åndelige materier, i hvilken den tætteste er af en natur, der opløser sig ved eller lystrer enhver massiv tankekoncentration.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 12
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.