Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
"Tyngdekraften" er jordklodejegets vilje
524. Som før nævnt er alt, hvad vi ser omkring os i den fysiske verden, mere eller mindre fremtrædende som "bunden eksplosion". Det bånd, i hvilket "eksplosionen" er "fængslet" er det levende væsens "begær" og den herpå baserede "vilje". Et meget håndgribeligt bevis på denne "viljemagt" ser vi i form af det, vi kalder "tyngdekraften". Nævnte kraft er igen det samme som den kraft, der betinger, at en ting "falder" imod jorden. Denne kraft er intet mindre end "jordklodejegets" "vilje" og dets herigennem manifesterede tiltrækning mod de energier, af hvilke dets fysiske organisme (jordkuglen) består. Denne "organisme" er jo det samme som en materiekombination, udelukkende opretholdt i kraft af "jordklodejegets" begær eller tiltrækningskraft. Det er denne kraft, der betinger, at en ting har "vægt". At vi har akkurat den samme kraft i vor eget indre, bliver vi vidne til, når vi f.eks. "løfter" en ting. Den kraft, hvormed vi "løfter", er intet mindre end den, i vor egen organisme, af vort eget jeg udløste, "tyngdekraft". Men her kalder vi den ikke "tyngdekraft", men udtrykker den som "vilje".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.