Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 5. - Det levende væsens eksistens
563. Men i kraft af dette grundfacits urokkelighed bliver forskeren nødsaget til at måtte erkende en "tænkers" eller "ideskabers" nærværelse, thi "ideskabelse" eller "tænkning" kan kun eksistere som en egenskab ved et "levende væsen". Dette "levende væsen" er livsmysteriets grundfacit nr. 5.