Livets Bog, bind 2
Livsmysteriets grundfacit nr. 7. - Jeget er "noget", der ikke er en virkning af en forudgående årsag
565. Stoffet eller materierne og de i disse forekommende årsager og virkninger afslører således et "noget", der, som udgørende individets inderste "selv" eller "jeg", afviger fra stoffet eller materien og de hermed forbundne energier derved, at det ikke som disse er en virkning af noget forudgående, men derimod udelukkende kun kan være "årsag" til noget efterfølgende. Dette efterfølgende er det pågældende levende væsens "skabeevne" og dets herigennem frembragte manifestation, hvilket igen vil sige skabelse og oplevelse. Hvis ikke nævnte "noget" var forud for disse realiteter, måtte man jo erkende "skaberen" som et produkt af "det skabte", hvilket er det modsatte af selve livets kendsgerning. Man har aldrig set, at et hus har skabt en bygmester, men derimod kun at en bygmester har skabt et hus. Denne "skaber" eller "selvet" er således den "første årsag" til den kombination af foreteelser, der fremtræder som "et levende væsen". Dette er livsmysteriets grundfacit nr. 7.