Livets Bog, bind 3
Talsystemet udtrykker loven om årsag og virkning
1036. Foruden at talsystemet her har udtrykt både fosterdannelses- og fødselsprincippet og "døden" hos det levende væsen, har det også vist os, at nullet ikke betyder et "intet", men et "noget". Nullet i F-rubrikkens R-afsnit dækker således f.eks. over tilblivelsen af det første kredsløb af 5. grad på samme måde, som nullet i B-rubrikkens X-afsnit dækker over tilblivelsen af det første kredsløb af 1. grad. Med andre ord, de øverste nuller i rubrikkerne dækker således over kredsløbenes første årsag. Af denne "årsag" er kredsløbene altså hver især udgørende en "virkning". Vi ser således, at talsystemet udtrykker loven for "årsag og virkning".
Skema af Martinus