Livets Bog, bind 3
Den årsagsløse årsag
1038. Men når der således under nullet i rubrikkerne til venstre for A-rubrikken afslører sig bevidsthed og dermed ønske, tanke og vilje, stadfæster dette, at der må være "noget", der "ønsker", "tænker" og har "vilje", thi disse foreteelser kan ikke eksistere som selvstændige, men er forlængst dokumenterede som de "egenskaber", der gør et "noget" til et "levende væsen". Dette "noget" findes altså forud for den proces eller tilblivelse, der finder sted under nullerne i rubrikkerne til venstre for A-rubrikken. Det kan altså ikke dækkes eller udtrykkes ved disse nuller. Disse dækker jo kun dette "nogets" egenskaber, dets bevidsthed. Det må derfor have sit eget udtryk. Men da det i sig selv ikke hører under det manifesterede, kan det kun udtrykkes ved nul. Og da det ikke udtrykker det samme som nullerne i de øvrige rubrikker, kan det ikke stilles i disse rubrikker og må derfor have sin egen rubrik. Vi finder derfor dette nul i A-rubrikken.
      Med dette nul kom vi altså til "noget", der lå over bevidstheden, "noget", for hvem bevidstheden er et redskab. Vi kom til selve "skaberen". Dybere årsag bag en skabelse eksisterer ikke. Da denne årsag i sig selv er skabelsens ophav, kan den ikke være et resultat af skabelse. Men når den ikke er et resultat af skabelse, og ikke desto mindre alligevel eksisterer, har den evigt været til. Den er således ikke udgørende resultatet af nogen forudgående årsag. Den er "årsagsløs". Talsystemet viser os således igennem nullet i A-rubrikken "den årsagsløse årsag".
Skema af Martinus