Livets Bog, bind 3
Stjernefigur nr. 4 – Tænkning eller ideskabelse
683. Men når hele naturens fremtræden således urokkeligt afslører logik, bliver det også til kendsgerning, at alle foreteelser i naturen er udtryk for en plan eller planer. Men planer kan jo kun eksistere som identisk med ideer, og disse kan igen umuligt eksistere uden at være identiske med tankekombinationer. Men da tankekombinationer igen urokkeligt er det samme som bevidsthed, vil alle naturens processer og foreteelser være identisk med bevidsthed. Dette er livsmysteriets fjerde grundfacit. Når vi i det fjerde stjernefelt på symbolet ser noget af vort eget solsystem, skal dette altså symbolisere, at nævnte system udtrykker en idé, er en levende organisk funktion, hvis bevægelsesarter ligesålidt kan eksistere uden at være udtryk for liv eller bevidsthed som ens egen organismes bevægelsesarter eller funktioner. Med andre ord, såvel naturens manifestationer som ens egne er af samme art. De kan kun eksistere som udtryk for liv, vilje og oplevelse. Ved en sandfærdig iagttagelse findes der ikke et eneste eksisterende bevis for, at naturens udløsninger af energi er mindre logiske end ens egne, tværtimod, det kan vel nok i et utal af tilfælde knibe lidt for den søgende forsker at være på højde med naturens enorme logiske fuldkommenhed. Og hvad er det for resten, han søger? – Er det ikke naturens skabemetoder og hensigter, han i form af moral og idealisme søger at gøre til model for opbygningen af sin egen udvikling i intellektualitet eller intelligens- og følelsesmæssig kunnen? – Hvad er skoler, universiteter og læreanstalter baseret på andet end erfaringen af naturens plan- og hensigtsmæssighed? – Er al opnåelse af intellektualitet eller fremskreden udvikling ikke netop baseret på en skærpelse af intelligens og følelse? – Hvortil denne skærpelse, hvis al tilfældig udløsning af energi kunne frembringe det samme resultat? – Nej, kendsgerningen, at logik og planmæssighed er alle manifestationers urokkelige grundvold, møder den udviklede forsker i alt, hvad han foretager sig, og hvorved det bliver til levende virkelighed, at alt i tilværelsen er bevidsthedsmæssige funktioner, ligesåvel udenfor hans egen organisme og viljebestemmende område som indenfor denne eller dette.
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning