Livets Bog, bind 3
Med talentudviklingens analyse bliver alle organfunktioners fuldkomne logik eller planmæssighed afslørede som en realistisk dokumentation af, at vort jeg har haft en uoverskuelig tilværelse forud for dets nuværende, og uden hvilken denne sidste ville være en umulighed
738. Som vi her har set, er et talent kun det samme som "viden" i sit kulminerende eller højeste stadium. Enhver form for bevidsthedsmæssig eller organisk automatfunktion er således "C-viden". Det levende væsens organisme repræsenterer altså et helt ocean af former for "C-viden", der hver for sig har haft et forudgående stadium som "B-viden" og "A-viden" og afslører derved yderligere organismens indehavers mentalitet som en foreteelse, der er af langt ældre dato end den rent ydre fysiske organisme. Da samme organismes indre funktioner hovedsagelig er automatfunktioner, såsom: blodomløb, fordøjelse, kirtelfunktioner, vævsfunktioner etc. og dermed er "C-viden", hvilket altså vil sige: viljefunktioner, der er blevet til rutine af et sådant omfang, at de er blevet til selvstændige automatfunktioner, og da disse viljefunktioner kun kan have begyndt som bevidst viden eller erfaring, åbner der sig herigennem væsenets nuværende organisme et evighedspanorama af rang, der får al mystik til at forsvinde, idet samme panorama i sig selv er en fuldstændig intellektuel afsløring, der gør samme organismes funktioners så fuldkomne logik eller planmæssighed selvfølgelig eller ligetil. Når alt, hvad vi ser af organiske automatfunktioner både i og udenfor vor egen organisme, således er "C-viden", hvilket vil sige: dagsbevidst hjerneviden i sit mest prøvede og erfarede og dermed mest fremskredne stadium, er det ikke så mærkeligt, at alle disse funktioner samtidig udtrykker kulminationen af logik, thi det er jo kun de for væsenet heldige erfaringer, der mest bliver gentaget, og som følge heraf er det også kun disse, der tilsidst når igennem og bliver til automatfunktion, "C-viden" eller selvstændig ubevidst organfunktion.
      At alle normale organiske funktioner er så fuldkomne, som tilfældet er, ligegyldig hvor vi så end ser disse, ligegyldig om det er iskrystallerne i snefnugget eller frostblomsterne på vore ruder om vinteren, eller det er løvet, der bryder frem om foråret, blomsterknoppen, der folder sig ud, kornet, der spirer frem på marken, de store grønne skove, der bliver til af små frøkorn, eller det er larven, der bliver til en pragtfuldt farvet sommerfugl, ægget, der bliver til en levende fungerende organisme, sædcellen, der bliver til et menneskelegeme i moders liv osv. er her letfatteligt, da alt er manifestationen af levende viden på sit mest fremskredne og prøvede stadium. Hele dette ocean af automatfunktioner, vi lever, ånder og sanser i, er "C-viden". De er alle sammen udgørende de erfaringer, der virkede bedst i livets egen favør og derved sejrede, blev gentaget atter og atter, blev til "C-viden" og dermed til levende fortsat udtryk for tænkning og vilje, blev en kulminerende åbenbaring af intellektuel bevidsthedsudfoldelse i sin højeste rutine. Ja, i vor egen organismes automatfunktioner ligger således åbenbaret for os, hvad vi har erfaret, tænkt og villet tilbage i en uoverskuelig fortid, samt at vor normale organisme i dag hviler på kulminationen af de bevidste erfaringer og oplevelser, vi fandt værdige og bedst egnede i vor eksistens' favør og derfor bevidst eller viljemæssigt genoplevede dem atter og atter, indtil de blev til automatfunktioner, der i dag udgør de bærende selvstændige organfunktioner i vor organisme.
      En mere realistisk dokumentation af, at vort jeg har haft en uoverskuelig tilværelse eller mental funktion forud for dets nuværende, og at dets nuværende fysiske livs eksistens ville have været en umulighed uden denne, eksisterer ikke.
Symbol af Martinus
Symbol 11
Livsmysteriets løsning