Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 4 – Afføring
776. Med "mættelsen" kommer en ny livsytring til syne. Idet et ønske er tilfredsstillet, er der ganske vist blevet stilstand i det pågældende felt, men "urbegæret" flammer stadigt videre. Det er som en evigt rindende strøm, der må have afløb for sin udfoldelse. Og nye former for "sult" er de impulser, hvormed det igennem underbevidstheden baner sig vej frem til materierne. Med "mættelsens" indtræden er der som nævnt ikke mere nogen "sult" i det pågældende felt. Og der vil som følge heraf ikke mere være nogen tiltrækning til de materier, der befordrer "mættelsen" i vedkommende felt. De ønskes ikke mere. Men derved afsløres jo ønsket om den modsatte situation. Og dette ønske er også et begær, der iler imod sin tilfredsstillelse eller opfyldelse. Opfyldelsen af dette ønske kan kun ske ved en "frastødning" af de energier eller materier, der tidligere var genstand for jegets tiltrækning. Denne frastødning udgør altså en fjernelse af alle af væsenet uønskede materier eller stoffer og er i sin mest elementære fysiske fremtræden bedst kendt under den legemlige, fysiske proces, vi kalder "afføring". Denne er således ikke blot og bar en fysisk, kropslig foreteelse, men udtrykker ligesom "sult" og "mættelse" en stor omfattende generaldetalje i livets tilkendegivelse. Den udtrykker nemlig det samme princip som det, under hvilket alle former for antipati eller fjendskab mellem de levende væsener henhører. Den udtrykker kloaksystemet i enhver form for organisation og skabelse og følgelig også i enhver form for kulturs og mentalitets tilblivelse. Og dette er naturligvis grunden til, at vi indfører denne i vor analyse her. Vi kan jo ikke gå uden om det, der "stinker", thi så ville vi jo aldrig blive i stand til at åbenbare den fulde og virkelige absolutte sandhed. Vor analyserække ville kun udtrykke en camoufleret beskrivelse af virkeligheden eller livets analyse. Desuden er kloaksystemet da også en absolut betingelse i enhver form for hygiejne og dermed for enhver skabelse af sundhed, sjælelig såvel som legemlig. "Afføringsprincippet" er således, som her påvist, den fjerde detalje i selve "livsmaterialet". Og vi vil derfor udtrykke denne detalje som "livssubstans nr. 4".