Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 13 – A-viden
936. Men enhver viljefunktion begynder som et dagsbevidst forsøg på opnåelse af et begærs tilfredsstillelse. På dette stadium er viljefunktionen her i "Livets Bog" udtrykt som "A-viden". Denne "A-viden" vil her være at udtrykke som "livssubstans nr. 13".