Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 15 – C-viden
938. Igennem praktisk manifestation af vilje ved gentagelser og øvelser vil viljefunktionen i det pågældende felt blive så fuldkommen, at den bliver til automatfunktion, hvilket vil sige: en funktion til hvilken man efterhånden igennem mange gentagelser eller øvelser har fået udviklet sig selvstændigt dirigerende organer, så funktionen derved kan finde sted uden den sædvanlige, regulerende dagsbevidste indblanding fra individets side. Dette stadium af viljefunktionen har vi udtrykt som "C-viden". Denne "C-viden" vil vi igen her udtrykke som "livssubstans nr. 15".