Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 16 – Talentkernen
939. Alle former for normale funktioner i organismen, der ikke er underlagt den dagsbevidste viljekontrol, såsom: hjertefunktionen, lungefunktionen, kirtel-, nyre- og leverfunktionen osv. er således "C-viden" og har igennem individernes jordlivsrække efterhånden udviklet sig til dette selvstændige udfoldelsesstadium. Alle funktionerne er begyndt som "A-viden", er blevet til "B-viden" for derefter at udgøre den "C-viden" eller automatfunktion i organismen, under hvilken de manifesterer sig. Når en viljefunktion således er blevet til "C-viden", er den altså blevet til en såkaldt "evne" eller et "talent". Alle automatfunktioner er "talenter" og dermed fuldkomne i sit særlige felt, idet de netop kun har kunnet blive til igennem øvelse og træning og er således resultatet af den højeste praktiske prøvelse. Men for enhver "C-viden" eller for ethvert "talent" må der nødvendigvis eksistere et organ, i hvilket talentet har sit sæde og bliver reguleret. Et sådant højeste sæde eller organ for talentet udtrykker vi i "Livets Bog" som "talentkernen". Ethvert talent har altså sin rod i et åndeligt eller mentalt organ i form af en "talentkerne". En sådan "talentkerne" vil vi her udtrykke som "livssubstans nr. 16".