Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 19 – "Hankøn" eller "hanvæsen". Livssubstans nr. 20 – "Hunkøn" eller "hunvæsen"
941. Med disse to poler er vi kommet til alt livs, al bevidstheds indre kerne. Alle materier, stoffer, energier, kræfter, mentale og fysiske funktioner har deres rod i disse to poler. Alle andre former for talenter i det levende væsen er underafdelinger af disse to store generaltalenter. Ingen manifestation, ingen form for nogen som helst åbenbaring af liv kan eksistere uden at være et udslag, en rytme eller nuance i disse to polers særlige virkemåde eller sammenspil. Vi kan spore dette sammenspil i enhver manifestation. I nogle manifestationer er den "maskuline pol" i særlig grad dominerende. Og i andre er den "feminine pol" den bærende. Kulminationen af den "maskuline pols" virkninger fremtræder for os i skabelsen af det fuldkomne "hankøn" eller "hanvæsen", ligesom skabelsen af det fuldkomne "hunkøn" eller "hunvæsen" er kulminationen af den "feminine pols" virkninger. Talentkernerne for disse to "køn" vil vi henholdsvis udtrykke som "livssubstanserne nr. 19 og 20".