Livets Bog, bind 3
Jordmenneskene er blevet partiske overfor verdensgenløsningens sidste fase og frakender derved dens første fase enhver form for identitet med lyset
980. At den sidste fases verdensgenløsere i dag tiltaler jordmenneskene langt mere end den første fases verdensgenløsere, er jo givet, eftersom disse sidstnævnte væsener kun repræsenterer en vejledning og stimulans, jordmenneskene i dag slet ikke har brug for, idet de som nævnt nu selv ejer disse fortidige hjælperes tanketilstand eller bevidsthedsnatur indtil overdådighed, ja, indtil en sådan grad, at samme bevidsthedstilstand er en ren gene for dem, en gene de kæmper for at blive frigjort af. Set fra dette lokale bevidsthedsniveau er nævnte bevidsthedstilstand således ganske rigtigt blevet et "onde". Og når de kalder hele denne bevidsthedssfære for "mørket" eller det "onde" og samme sfæres verdensgenløsere for "djævelen" eller "djævle" o.l., beror dette således kun på et lokalt syn. Deres mentale horisont strækker sig ikke udenfor dette lokale syn. At det er verdensgenløsningsprincippet, de i virkeligheden her også er vidne til, er de således afskåret fra at se og må derfor nødvendigvis blive partiske for den del af verdensgenløsningen, de kan se eller fatte. Men partiskhed udgør som nævnt det blinde eller skjulte lod i retfærdighedens vægtskål. I dette tilfælde er det blinde lod til fordel for verdensgenløsningens sidste fase. Jordmennesket er på sit nuværende stadium således partisk overfor verdensgenløsningens sidste fase og bliver derved undervurderende samme genløsnings første fase og frakender samme fase enhver form for identitet med lyset eller den guddommelige alkærlighed. Sålænge væsenet lever i denne partiskhed, lever det i en usand opfattelse af selve Guddommen og dennes virkelige verdensplan og kan dermed ikke få noget absolut virkeligt bevis på den guddommelige alkærligheds eksistens. Dets opfattelse af Guddommen såvel som af livet og dets eget selv kan kun være og blive en "trossag", hvis det da ikke er en total ånds- eller gudsbenægtende materialist.