Livets Bog, bind 3
Partiskhed afstedkommer et fejlagtigt perspektiv
982. "Partiskhed" udgør således i virkeligheden en for stærk tiltrækning eller dragning imod et begærs opfyldelse. Denne for stærke tiltrækning mod et begærs tilfredsstillelse skyldes igen en overvurdering af begærets objekt. Men da en ting ikke kan overvurderes uden at denne overvurdering samtidig afstedkommer en tilsvarende undervurdering af objektets modsætning eller kontrast, vil partiskhed således umuliggøre enhver form for sandfærdig analysering af de to kontraster. Den opfattelse eller det billede, som individet derved får af nævnte to kontraster, bliver fejlagtigt. Den ene kontrasts detaljer bliver på grund af overvurderingen for store samtidig med, at den anden kontrasts detaljer bliver for små i forhold til selve individets virkelige eller absolutte position som centrum i oplevelsen. Med andre ord, opfattelsen eller billedet udgør et fejlagtigt "perspektiv".