Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 57 – "Bevægelse 1". Livssubstans nr. 58 – "Bevægelse 2". Livssubstans nr. 59 – "Bevægelse 3"
998. Det "noget", vi kalder "jeget", er således ikke "bevægelse" og kan derfor i sin egenskab af at være et urokkeligt "fast punkt" markere den kontrast, som alt omkring dette "faste punkt" i form af "bevægelse" udgør. I enhver beretning eller i ethvert udtryk for manifestation eller liv vil de nævnte tre bevægelsesarter således nødvendigvis direkte være til stede, medens det "faste punkt" i kraft af selve bevægelsesarternes konstatering eller oplevelse ligeså absolut er indirekte til stede. Da disse tre "bevægelsesarter" således er absolut betingede substanser, uden hvilke oplevelsen af livet ville være en umulighed, vil vi her udtrykke "bevægelse 1" som "livssubstans nr. 57", "bevægelse 2" som "livssubstans nr. 58" og "bevægelse 3" som "livssubstans nr. 59".