Livets Bog, bind 4
Det dræbende princip eller "helvedes" kulminationsområde i forbindelse med symbolet
1546. Og da "Adam" og "Eva" således var totalt blottet for kundskab om mørket, blev denne energimasse omkring det automatisk handlende jeg identisk med det "ler", af hvilket Gud ville skabe "mennesket i sit billede". Det er denne skabelsesproces, vi her i "Livets Bog" kender som kredsløbet. Dette kredsløb har altså en zone, i hvilken den uvidende "Adam" og "Eva" fra deres himmelske tilstand "indvikles" i jordisk eller fysisk materie ved at "spise af kundskabens træ på godt og ondt", hvilket igen er det samme som at erfare eller opleve, hvad der virkelig er "godt" og hvad der virkelig er "ondt". Det er denne zone, der blev det dræbende princips hjemstavn, "dyreriget" eller "helvede", der igen er det samme som den "død", der, som før nævnt, skulle blive følgen af at "spise af kundskabens træ". Dette "dødsprincip" eller dette "helvede" er markeret som det mørke felt på symbolets øverste afsnit. Vi ser ligeledes på symbolet, at dette mørke princip eller denne "dødszone" er på sit højeste på kredsløbets andet trappetrin (det orangefarvede). Det må dog bemærkes, at selv om mørket, som vist på symbolet, strækker sig igennem alle kredsløbets øvrige riger, er det dog kun indenfor kulminationsafsnittet eller "dyreriget", at det fremtræder som ulykke og lidelse eller som det virkelige "helvede". Udenfor kulminationszonen eksisterer mørket kun som dagsbevidst kundskab om mørket eller som den konkrete viden, der i form af højintellektualitet bringer væsenernes viljeføring til, ikke instinktmæssig eller automatisk, men i vågen dagsbevidst tilstand udelukkende at være i kontakt med kærlighedslovens totale opfyldelse eller overholdelse. Dette gælder dog ikke for "planterigets" zone (rød farve), der jo i virkeligheden er det bibelske "paradis", hvor væsenerne lever i lyset, men begynder at "uddrives" af haven og som "kødædende planter" begynder at "indvikles" i det dræbende princips materier, begynder at "synde" og samtidig dermed begynder at få vågen, fysisk dagsbevidsthed, men mister erindringerne om den himmelske verden og deres eget jegs kosmiske identitet.
Symbol af Martinus
Symbol 12
Livet og døden