Livets Bog, bind 4
Hvordan sprog og tale bliver overflødigt i den højere lysets sfære
1549. Når det, man tænker, eller det man vil åbenbare for andre væsener, pludseligt eller ligeså hurtigt, som vi kan tænke det, bliver materialiseret i den for andre synlige materie, bliver tale og sprog totalt overflødig. Disse foreteelser er jo noget, der er opfundet som redskab for overførelse af tanke fra væsen til væsen her på det "døde" plan eller "dødssfæren". I "livssfæren" forplanter tanker sig således direkte til medvæsenerne uden mellemled og i sin fulde struktur i farver og former. Korrespondancen mellem de levende væsener her foregår altså udelukkende ved en reaktion i den, væsenet omgivende, "aura" eller tankematerie. Dette vil igen sige, at når et væsen ønsker at meddele en oplevelse til et andet væsen, bliver denne oplevelse synlig i materien udenom det meddelende væsen nøjagtig i samme grad og styrke, som væsenet kan erindre og i tankerne forme oplevelsen. I stedet for at "høre" en "fortælling", "ser" væsenet nu en fuldstændig kopi af selve originaloplevelsen, gentaget i skikkelser, farver, lys og med alle detaljer besjælet eller holdt i live eller bevægelse af meddelerens tankekoncentration og genoplevelse i erindringen. Man forstår således, hvor denne højeste guddommelige verden bliver fuld af manifestationsmuligheder og skønhedsåbenbaringer, der her for det fysiske plans almene jordmenneske er ganske ufattelige. I stedet for samtaler i lydbølger eller i monotone lydkæder af mere eller mindre fuldkomment eller ufuldkomment formulerede ord, ser vi væsenernes tanker og forestillinger åbenbarede direkte i den ydre verdens materie som "levende" arbejdende kopier af virkeligheden. De bliver en direkte oplevelse for den, de var tiltænkt. For ham bliver det ikke, som en jordisk meddelelse, en blot og bar strøm af lyde, men derimod et virkeligt levende billede i farve og lyd akkurat ligesom det, der engang fra naturen afspejlede sig i ophavets nethinde og gav genlyd i dets trommehinder, og som nu altså er det "overførte" billedes original.
Symbol af Martinus
Symbol 12
Livet og døden