Livets Bog, bind 4
I den højeste åndelige verden er bevidstheden "det synlige" og organismerne "det usynlige". "Døden" er kun "livet" i en latent form
1550. I den åndelige eller stråleformige verden ser man således ikke så meget væsenernes organismer, som man ser deres bevidsthed eller tankeverden. Her på det fysiske plan ser man derimod mere væsenernes organismer eller legemer, end man ser deres tankeverden eller bevidsthed. Derfor bliver livet eller bevidstheden i den åndelige verden i allerhøjeste grad således noget "udvendigt" synligt som modsætning til livet eller bevidstheden i den fysiske verden, der nærmest kun fremtræder som noget "indvendigt" og derfor mere eller mindre er usynligt. Men det er jo netop denne omstændighed, der er medvirkende til, at den fysiske verden bliver at udtrykke som "døden", medens den åndelige verden bliver at betegne som "livet". Der, hvor livet er mindst åbenbaret eller synligt, repræsenterer det jo i højere grad "døden" end der, hvor det er fuldt synligt. "Døden" bliver således kun en betegnelse af "livet" i sin for sanserne mest usynlige tilstand, medens "livet" derimod er selve kulminationen af oplevelsesevnens totale frigørelse eller uafhængighed, dens identitet med den altoverskuelighedsevne, der hedder "kosmisk bevidsthed".
Symbol af Martinus
Symbol 12
Livet og døden