Læs og søg i Det Tredje Testamente

       Stk.:  (1591-1938)      
      Avanceret søgning
   
Hvorfor "Kristi genkomst i skyerne", freden eller menneskehedens frelse udelukkende ligger i dette, at individet kommer til at kende sin egen psyke, dens mål og bestemmelse
1734. Igennem det, vi her har hørt, ser vi, at verdensgenløserne og de største vise blandt menneskene således ikke har været fanatiske dårer, der helst burde korsfæstes eller henrettes, men har været væsener, der i kraft af deres bevidstheds eller mentalitets befrielse fra de dyriske eller selviske tendenser, var selve freden. Det er let at se, at hvis menneskene f.eks. alle var ligeså uselviske som Kristus, måtte freden være blevet en altdominerende kendsgerning på jorden. Vi kommer således ikke udenom Verdensgenløserens mentalitet, hvis vi vil opnå at skabe fred i vort eget indre og dermed fred på jorden. Han får ret, der hvor han siger: "Jeg er vejen og sandheden og livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig". Dette vil i virkeligheden netop sige det samme som, at ingen får "kosmisk bevidsthed", oplevelse af udødelighed og dette at være ét med universet, uendeligheden og evigheden og dermed være "ét med Faderen" uden at være besjælet af den mentale indstilling og opfattelse, som udgjorde Verdensgenløserens psyke eller bevidsthed. Når andre mennesker igennem udviklingen når frem til denne bevidsthedstilstand, oplever de netop det, som Verdensgenløseren har bebudet som sin "genkomst i skyerne". Alle mennesker skal således i kraft af udviklingen engang komme til at opleve "Kristi genkomst" – ikke som en profet eller verdensgenløser i kød og blod udenfor dem selv, – men derimod som en indvielse i den kosmiske bevidsthed eller humane psyke, som Verdensgenløseren var indviet i, og som betingede hans fremtræden i verdensgenløsningens tjeneste som modellen for skabelsen af "mennesket i Guds billede". Alle mennesker vil således komme til at opleve denne bevidstheds opståen i dem selv, som forlængst var opstået i ham. Det er således her blevet til kendsgerning, at menneskehedens frelse og fremtid udelukkende ligger i dette, at mennesket kommer til at kende sig selv, sin egen psyke, dens mål og bestemmelse.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.