Læs og søg i Det Tredje Testamente

       Stk.:  (1591-1938)      
      Avanceret søgning
   
Den store fødsel eller den sande "Kristi genkomst"
1893. "Kristi genkomst" betyder således i virkeligheden kun "kosmisk bevidsthed". Med kosmisk bevidsthed er mennesket nået op til det udviklingsstadium, hvor det har tilegnet sig den samme mentale frigjorthed, den samme evne til at se med kosmisk klarsyn og med den samme kærlighed eller lyst til uselvisk at elske, skabe fred og glæde for sine medvæsener og omgivelser som den, Kristus manifesterede. "Kristi genkomst" er altså det samme som at blive beriget med den samme bevidsthed som den, der forvandlede "Jesus af Nazaret" til "Kristus". Og således bliver alle mennesker med den store fødsel forvandlet. Fra at være en "Jesus af Nazaret, født i krybben", hvilket her vil sige: en person født iblandt folkets almenhed uden nogen synlig ydre glans, bliver ethvert jordmenneske igennem den store fødsel forvandlet til en kristus. Når denne tilstand i Bibelen betegnes som "Kristi genkomst", skyldes det den omstændighed, at jordmennesket, før det når til det stadium i udviklingen, på hvilket det møder den store fødsel, allerede uundgåeligt i tidligere liv har mødt og været i berøring med en kristusbevidsthed, nemlig det pågældende væsens verdensgenløser. Alle væsener er jo i de udviklingsstadier, hvor de levede på tro, blevet ført af væsener, der i udvikling var langt forud for den menneskegruppe, hvis åndelige liv de skulle forme og skabe. De sidste og mest udviklede af disse væsener havde i større eller mindre grad haft kosmisk bevidsthed, der jo i tilsvarende grad er det samme som kristusbevidsthed. Efter dette møde med et kristusvæsens bevidsthed og væremåde i den ydre verden, vil individet eller jordmennesket engang senere i sine liv atter komme til at møde en kristusbevidsthed og væremåde. Men denne gang finder dette møde ikke sted i den ydre verden, men derimod i væsenets egen indre verden, hvilket igen vil sige i dets egen bevidsthed, mentalitet eller psyke. Det kristusvæsen, det møder, er nemlig udelukkende kun dets egen igennem den store fødsel fra jordmenneske til kristusvæsen forvandlede tilstand og væremåde. Denne væsenets tilegnelse af kristusmentaliteten eller kosmisk bevidsthed er den eneste absolutte sande "Kristi genkomst".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.