Livets Bog, bind 6
Hvorfor mennesker kan opleve de samme livsvilkår højst forskelligt
1940. Vi ser derfor også, at mennesker kan være i akkurat de samme kår, have de samme ydre betingelser, være omgivet af velstand, kærlige mennesker etc., men fornemmer denne livsoplevelse højst forskelligt. Nogle kan ligefrem kun fornemme denne oplevelse som livslede, medens andre kan føle de samme livsvilkår som det mest glimrende velvære. Årsagen hertil ligger således udelukkende i, hvor stor en forudgående sansning eller oplevelse af kontrasten til den nuværende oplevelse man har haft.