Livets Bog, bind 7
Al bevægelse i verdensaltet er livsudtryk for et altoverstrålende levende væsen
  1. At ophavet til denne gigantorganisme er altomspændende, hvilket bliver til kendsgerning i kraft af dette, at hele den for sanserne tilgængelige del af verdensaltet består af bevægelse. Bevægelse er igen forvandling, forvandling er skabelse, skabelse er kraftudfoldelse, kraftudfoldelse er viljeføring, viljeføring udløses af begær, begærudløsningen er tankemanifestation, tankemanifestation er bevidsthedsfunktion, bevidsthedsfunktion er livsudtryk, livsudtryk er et levende væsens tilkendegivelse.