Livets Bog, bind 7
Verdensaltet er et gigantvæsen, der besidder alvisdommen, alkærligheden og almagten og udgør således den absolutte eneste sande guddom
  1. At den af denne vilje, moral og væremåde affødte skabelsesproces, der opfylder hele verdensaltet, urokkeligt i sine slutresultater er til glæde og velsignelse for levende væsener, hvilke manifestationer er det samme som kulminerende kærlighed. – Men at kunne få alle eksisterende manifestationer til i deres slutresultater at være kulminerende kærlighed kan kun ske i kraft af den allerhøjeste viden eller visdom, ligesom dette at beherske alle eksisterende skabelsesprocesser i verdensaltet udelukkende betinges af en magt så stor, at den kun kan betegnes som "almagt". Verdensaltet er således et gigantvæsen, der besidder alvisdommen, alkærligheden og almagten. Vi har altså her i dette, i kulminerende visdom, kærlighed og almagt altomspændende levende væsen, fundet den igennem alle tider af menneskene søgte absolut eneste eksisterende sande Guddom.