Det Evige Verdensbillede, bog 1
Guds ånd over vandene
Symbol nr. 1
1.  Der er bevidsthed bag alle naturens eller verdensaltets skabelsesprocesser
Når den kristne verdensreligion lærer, at Guds ånd svæver over vandene, og at Gud skabte verden i kraft af denne sin ånd, så er det udtryk for en virkelig kosmisk sandhed. Da ånd er det samme som bevidsthed, vil det altså sige, at der er bevidsthed bag alle naturens, ja hele verdensaltets mangfoldighed af skabelsesprocesser. At det er således, bliver til kendsgerning for den udviklede forsker i kraft af dette, at hver eneste af disse processer er logiske. De er således bygget planmæssigt op, beregnet på at skulle opfylde et eller andet nyttigt formål. Hvis vi iagttager de skabelser, naturen har udløst, er de alle uden undtagelse i deres slutfacit på en eller anden måde til glæde og velsignelse for levende væsener. Vi behøver kun at se på vor egen organisme og på dyrenes og planternes organismer. Er de ikke netop alle bygget fuldkomment op og på genial måde tilpasset deres ophavs midlertidige eksistens og livsoplevelse? – Hvordan skulle skabelsen af disse organismer, såvel som alle andre skabte ting i verdensaltet, kunne blive til på en så genial måde, hvis ikke der var "noget levende" bag skabelsen, der både havde visdom, kærlighed og almagt til at kunne bringe skabelsesprocesserne til et så fuldkomment slutfacit? –
Symbol af Martinus
Symbol 1
Guds ånd over vandene