Symbol:  (f,i,s,1-16)       Stk.:  (1-35)     
      Avanceret søgning
16.  Grundenergierne og tilværelsesplanerne
Som vi allerede ved, er moderenergien overbevidsthedens energi og dermed dens "materie". Men denne "materie" er så sublim og hævet over alt, hvad der ellers eksisterer som materie eller stof, at den ligesom alle de andre foreteelser i overbevidstheden kun kan opleves igennem intuitionens sanseområde. Da den ikke er tids- og rumdimensionel og således ikke hører til "det skabte", kan den kun betegnes som "noget, som er". Igennem polkonstellationen udløser den den allerførste tendens i retning af bevidsthedsskabelse. Det er denne tendens, vi har udtrykt som "urbegæret". Dette begær er ganske ubevidst for væsenet selv og udløses automatisk. Det har evigt fungeret og vil i al evighed blive ved med at fungere. Det er forbundet med de seks grundtalentkerner i skæbneelementet, hvilke udgør grundenergiernes kraftcentre. Igennem disse kraftcentre og de hertil knyttede evige bindeledsorganer udløses grundenergiernes skiftende konstellationer, hvorved de forskellige grundenergiområder, der er det samme som tilværelsesplaner, opstår. Hver grundenergi danner således sit særlige bevidsthedsområde i det levende væsens psyke eller organisme. Igennem disse bevidsthedsområder udløses det levende væsens bevidsthedsfunktion, hvilket vil sige: dets dagsbevidste livsoplevelse og skabelse. Området for denne dagsbevidste livsoplevelse og skabelse har vi udtrykt som det levende væsens "underbevidsthed". Underbevidstheden udgør således i virkeligheden en forlængelse af overbevidstheden ned i det tids- og rumdimensionelle eller skabelsesresultaternes og oplevelsernes område, der er det samme som det, vi har udtrykt som "X3".

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 11
Symbol nr. 11
Det evige verdensbillede
Det levende væsen 2
Den evige Guddom og de evige gudesønner

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.