Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forklaring til symbol nr. 2
4. Trappeformationen midt på symbolet symboliserer de jordiske menneskers udviklingsstadier eller udviklingstrin fra "dyr" til "menneske".
      Det orangefarvede felt symboliserer "dyreriget". Af dette rige er det ufærdige menneske ikke fri, sålænge det endnu ikke har overvundet sine dyriske tendenser.
      Det gule felt symboliserer det totalt fuldkomne "menneskerige", hvor alle elsker alle, og hvor der hverken er krig, dødsskrig eller pine. Her er hele menneskeheden blevet til ét folk, én hjord og én hyrde.
      Det lysende felt med stjernen foroven symboliserer Guddommen, som er forsyn og fader til alle levende væsener.
      Strålerne, der udgår fra stjernen og ned over trappeformationen symboliserer Guds ånd i form af verdensreligionerne og dermed verdensgenløsningsprincippet. – At der kun er tre stråler betyder ikke, at der kun er tre verdensreligioner, tværtimod. De skal netop betyde, at der er mange religioner.
      Den nederste del af disse stråler er orangefarvede, det skal betyde, at her stimulerer religionerne det dyriske eller dræbende princip i menneskene. Gudsdyrkelsen vil derfor her være mere eller mindre inhuman eller "hedensk". De gule felter på strålerne symboliserer, at her på disse trin er menneskene vokset frem til de humane religioner, hvortil kristendommen hører.
      Når strålerne øverst oppe er hvide og går sammen i lysfiguren eller stjernen, der som nævnt symboliserer Guddommen, betyder det, at her er alle verdens religioner afløst af kosmisk videnskab. Kosmisk videnskab kan kun udgøre den absolutte sandhed, der er selve livsmysteriets løsning. Og denne kan kun være ens for alle.
      På det øverste trin er menneskets næstekærlighedsevne og den heraf følgende intuitionsevne blevet så udviklet, at det pågældende væsen i kraft af dette bliver bevidst i Guds bevidsthed eller den såkaldte "hellige ånd". Det når her frem til at blive til "mennesket i Guds billede efter hans lignelse", hvilket igen vil sige: det totalt fuldkomne menneske. Det er her, det selv bliver til vejen, sandheden og livet.
Symbol af Martinus
Symbol 2
Verdensgenløsningsprincippet