Det Evige Verdensbillede, bog 1
2.  Hvordan skal myren kunne vende orkanen?
Intolerance, krigstanker og krigsværemåde kan således udelukkende kun skabe disharmoni mellem deres ophav og verdensaltets grundtone, der som nævnt er Guds bevidsthed eller den fuldkommengørende og lykke- og glædebefordrende kraft, vi udtrykker som den absolutte kærlighed. Da disharmoni mellem det levende væsens bevidsthed og denne verdensaltets opretholdende, guddommelige bevidsthedskraft skaber hadets eller krigens ødelæggelsesmanifestationer og de heraf følgende sorger, bekymringer, lidelser og livslede, hvorledes skal væsenerne da blive udfriet heraf, sålænge de i deres væremåde stadig befordrer intolerance, lader sig lede af had eller hævngerrighed og tror, at den absolutte retfærdighed kun kan være øje for øje og tand for tand? – Hvordan skal Guddommen eller Forsynet skabe fuldkommenhed i en verden, hvor menneskene således med deres egen væremåde saboterer Guddommens primære bevidsthedsudfoldelse, går imod verdensaltets grundtone, går imod den absolut eneste kraft, der kan skabe fred, lys, glæde og velvære i deres livsoplevelse? – Hvordan skal en sådan større eller mindre sabotage imod verdensaltets altoverstrålende skabelsesproces, denne Guddommens gigantiske vilje og magtudfoldelse, undgå at smerte, undgå i værste tilfælde at ødelægge væsenets fysiske organisme og dermed dets pågældende fysiske jordliv? – Hvordan kan myren vende orkanen? – Tror man ikke, myren her kommer til kort? –
Symbol af Martinus
Symbol 3
Intolerance