Det Evige Verdensbillede, bog 1
6.  Den absolut eneste vej til lyset
Det er den materialistiske videnskabs mission at skabe udveje for menneskets beherskelse af materien, beherskelse af naturens vældige kræfter til brug for en tilværelse, der ikke er baseret på krig, på lemlæstelse og ødelæggende mordvåben eller helvedesmaskiner. Det er den materialistiske videnskabs mission at skabe maskiner, apparater og redskaber, der kan lette eller fritage menneskene for det grove arbejde eller den såkaldte "syndens forbandelse": "I dit ansigts sved skal du æde dit brød". Endvidere er det dens opgave med dens viden og erfaringer at løfte menneskeheden op af den materielle uvidenhed og primitivitet og frem til den højeste viden om selve materien eller den materielle verden, der er blevet dens foreløbige kosmiske livsrum eller bolig. Når den materialistiske videnskab bliver behersket af livsvidenskaben eller kosmisk bevidsthed, kommer den først til helt at opfylde sin kosmiske bestemmelse. Så bliver dens skabelse, viden og kunnen ligesom Guddommens skabelse (naturens skabelsesprocesser) i sine slutfacitter udelukkende til glæde og velsignelse for levende væsener. Den materialistiske videnskab kan således ikke give livsmysteriets løsning og kan derfor heller ikke udgøre vejen til lyset. Kun kosmisk bevidsthed, der er det samme som det, Bibelen udtrykker som "den hellige ånd", kan løse livsmysteriet og vise menneskeheden livets mening. Men kosmisk bevidsthed kan som nævnt kun opleves i kraft af "intuitionsevnen", der altså er afhængig af væsenets humane udvikling eller næstekærlighed. Derfor bliver denne udvikling således den absolut eneste vej til lyset. Kristus har ret. Man skal elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Dette er al lovens fylde eller vejen til himlen.
Symbol af Martinus
Symbol 4
Vejen mod lyset