Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forklaring til symbol nr. 7
8. Symbolet symboliserer et levende væsen.
      Trekanten og det hvide felt i midten symboliserer jeget og dets overbevidsthed, medens feltet uden om symboliserer dets fysiske organisme eller legeme.
      I dette legeme er symbolet gentagne gange indtegnet i mindre og mindre formater inden i hinanden. Dette skal symbolisere, at ligesom disse figurer er indbygget i hinanden, således er de levende væseners organismer også indbygget i levende væseners organismer, og hvorved den livsbetingende makro- og mikrovæsenstilstand eksisterer og garanterer livsrum, skabe- og oplevelsesmuligheder for de samme levende væsener.
      På samme måde som vor fysiske organisme danner univers eller livsrum for vore organer, og disse igen danner univers eller livsrum for endnu mindre mikrovæsener og således fortsættende nedad i det uendeligt små, således er vi også med vort fysiske legeme mikrovæsen i en større organisme, hvilket i dette tilfælde vil sige: i jordklodens organisme, der er organ eller mikroorganisme i solsystemets struktur eller organisme. Denne er igen mikroorganisme i mælkevejssystemet, der atter igen er mikroorganisme i et endnu større system eller en endnu større organisme, og således fortsættende opad i det uendeligt store.
      Verdensaltet udgør således en uendelig enhed bestående af urokkeligt, sammenknyttede levende væsener inden i levende væsener. Det kommer derved her til syne som et kulminerende og altomfattende ocean af liv, bevidsthed, oplevelse og skabelse. At denne gigantbevidsthed udgør et i sig selv eksisterende levende væsen bliver til kendsgerning i kraft af den omstændighed, at intet som helst levende væsens bevidsthed, oplevelse og skabelse kan eksistere uden i sin absolutte, urokkelige tilknytning til og samarbejde med nævnte gigantbevidsthed. Men noget, der er urokkeligt sammenknyttet kan kun eksistere som en enhed. Men en enhed af samarbejdende organer eller legemer, dirigeret af det guddommelige "noget", der kommer til udtryk som jeget i de levende væsener, kan kun eksistere som et levende væsen. Dette levende væsens organisme består altså af alle eksisterende levende væseners organismer tilsammen, der er det samme som hele det materielle verdensalt. Dets jeg og bevidsthed består på samme måde af alle eksisterende levende væseners jeger og bevidstheder. At alle verdensaltets eksisterende levende væsener således danner et eneste altomfattende levende væsen kommer her til syne i kraft af den omstændighed, at intet som helst levende væsen kan eksistere uden netop ved sin urokkelige tilknytning til og samarbejde med dette verdensaltets levende ophav. Vi har her fået det første glimt af en evig Guddoms eksistens, med hvilken vort jeg, vor bevidsthed, vor organisme og dermed vor manifestation, oplevelse og skæbne er uløseligt forbundet.
Symbol af Martinus
Symbol 7
Livsenhedsprincippet