Det Evige Verdensbillede, bog 1
Forklaring til symbol nr. 8
4. Den hvide skive symboliserer den navnløshed, verdensaltet i sig selv udtrykker i kraft af, at det udgør alt det, der eksisterer. Det udtrykker derved det samme "noget", som jeget i det levende væsen. Vi må derfor betragte dette "noget" som "verdensaltets jeg", hvilket vi har udtrykt som "X1".
Symbol af Martinus