Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 17
11. Symbolet skal læses fra venstre til højre og symboliserer kredsløbsprincippet i dets forskellige forekomster og med dets fire underprincipper, vi kender som årets eller årskredsløbets "årstider". Længst til venstre foroven på symbolet ser vi en sort rund figur. Den skal markere det sted i årskredsløbet, vi kender som "vintersolhverv". Fra denne figur går der en delvis sort og delvis hvid linje ned igennem et sort område, der hvor dette er bredest. Dette sorte område symboliserer "vinterens" princip. Og den nævnte linje markerer altså dette princips kulmination eller det, vi kalder "midvinter". Lidt til højre foroven har vi atter en rund figur, der halvt er sort og halvt hvid. Denne figur udtrykker det sted i årskredsløbet, vi kalder "forårsjævndøgn". Vi ser her, at det sorte område har taget af og er blevet smallere. Det skal udtrykke vinterens eller vinterprincippets aftagen. Ligeledes ser vi, at det hvide område, der skal udtrykke årskredsløbets "sommerprincip" har taget til og vil bevirke "forårets" indtræden. Foråret er altså en mellemting mellem det kulminerende vinter- og sommerprincip.
      Men vi ser, at det hvide område tager til og bliver det herskende, medens det sorte område nu indsnævres til en latent tilstand. Den runde figur foroven over det kulminerende hvide område skal udtrykke "sommersolhverv" eller det sted i kredsløbet, hvorfra "sommerprincippet" eller "sommeren" hersker. Fra sommersolhverv og frem til den næste halvt hvide og halvt sorte, runde figur, der udtrykker det, vi kalder "efterårsjævndøgn", har vi altså sommeren eller sommerprincippets område. Fra jævndøgnsfiguren og frem til den helt sorte runde figur, der udtrykker "vintersolhverv" har vi "efterårets" område. Dernæst kommer vi atter frem til vintersolhverv og herefter frem til et nyt forår og således fortsættende. Efteråret er altså en mellemting imellem sommer- og vinterprincippets område. Vi ser, at disse årstiders område yderligere er markerede længere nede på symbolet i form af felterne med de skrå striber. Feltet med de grå striber skal udtrykke vinterens område.* – Feltet med grønne striber udtrykker forårets område. – Feltet med de forskelligt farvede striber skal udtrykke sommerens område, medens feltet med de røde striber udtrykker efterårets område.**
 
____________
* Skråfelterne omtales som sorte i forklaringen til samme symbol i Livets Bog, bind 3.
** Skråfelterne omtales som brune i forklaringen til samme symbol i Livets Bog, bind 3.
Symbol af Martinus
Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb og årstider