Symbol:  (17-26)       Stk.:  (1-7)     
      Avanceret søgning
Forklaring til symbol nr. 18
3. Den hvide trekant med stjernekorset udenom symboliserer det levende væsen. Det af de to hvide, lodrette streger indrammede og orange- og violetfarvede felt omkring stjernekorset udgør dets nuværende fysiske jordliv. Den violette farve skal her blot udtrykke væsenets kosmiske struktur, medens det orangefarvede felt skal udtrykke dets fysiske struktur.

Symbol af Martinus
© Martinus Institut 1981Reg. 18
Symbol nr. 18
Det levende væsens skæbnebuer

Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.