Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 18
3. Den hvide trekant med stjernekorset udenom symboliserer det levende væsen. Det af de to hvide, lodrette streger indrammede og orange- og violetfarvede felt omkring stjernekorset udgør dets nuværende fysiske jordliv. Den violette farve skal her blot udtrykke væsenets kosmiske struktur, medens det orangefarvede felt skal udtrykke dets fysiske struktur.
Symbol af Martinus
Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuer