Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 19
14. Symbol nr. 19 symboliserer mørkets kulmination. Det bærende i denne kulmination er det dræbende princip. Dette princip er i en overvejende grad en livsbetingelse for væsenerne i dyreriget, dog ikke for menneskene, kosmisk set. Men på grund af uvidenhed og andre livsforhold er kødspisning blevet en stærk vanetilstand, som igennem udviklingen følger det ufærdige menneske helt op i kulturmenneskets fremragende udviklingsstadium. Men det er ikke blot ernæringen, man har baseret på det dræbende princip, det gælder også selve selvopholdelsesdriften, skønt det store bud: "Du skal ikke ihjelslå", i årtusinder har lydt til menneskene. Hvis ikke dette dræbende princip endnu var knyttet til de ufærdige menneskers selvopholdelsesdrift, ville krig, mord, drab, hævnakter og dødsstraf ikke kunne eksistere indenfor disse væseners livsepoke. Men ikke desto mindre lever jordmenneskeheden endnu i den store overtro, at det dræbende princip er det bedste beskyttelsesmiddel imod det dræbende princip. Det er derfor regeringerne verden over bruger milliarder og atter milliarder af kroner på skabelsen af de mest frygtelige mord- og drabsvåben, med hvilke de har mangfoldiggjort deres mord- og drabskunnen millioner af gange. Og resultatet heraf er blevet dette, at den samme menneskehed må leve i en permanent "kold" krig, der af og til kommer til udbrud og kulmination som selve helvede eller ragnarok.
Symbol af Martinus
Symbol 19
Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)