Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 20
10. Symbol nr. 20 symboliserer den humane evnes udvikling og den heraf affødte befrielse fra tilbagevendende mørk karma eller skæbne. Det er denne befrielse fra mørk skæbne, der udgør den virkelige eller absolutte syndernes forladelse. Feltet mellem de to lodrette hvide kraftige linjer symboliserer væsenets nuværende fysiske liv. Det violette felt skal her blot minde om væsenets overbevidsthed og dets heraf følgende evige liv. Felterne til venstre for det symboliserede nuværende liv udtrykker væsenets fortid, medens alle felterne til højre for nævnte liv symboliserer væsenets fremtid. De orangefarvede felter mellem de hvide felter symboliserer reinkarnationen eller væsenets række af fysiske jordliv. De hvide felter mellem disse jordliv symboliserer væsenets åndelige liv mellem de fysiske inkarnationer eller jordliv. Det grønne felt til højre for det nuværende liv symboliserer væsenets fremtidige liv, medens det gule felt til venstre symboliserer væsenets fortidige liv. Den orangefarvede trappefigur symboliserer væsenets enkelte jordliv som et trin i udvikling. De samlede jordliv danner således en udviklingsstige for væsenet, i hvilken hvert jordliv altså udgør et trin. Væsenet udvikler sig således fra jordliv til jordliv indtil dets færdige stadium, hvor det får total kosmisk bevidsthed og ikke mere behøver at inkarnere i fysisk materie.
Symbol af Martinus
Symbol 20
Syndernes forladelse