Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring 1 til symbol nr. 22
3. Symbol nr. 22 skal symbolisere det enkelte levende væsens kosmiske forbindelse med Guddommen. Den hvide og violet farvede pyramideformede figur symboliserer nævnte kosmiske forbindelses organiske struktur. Denne struktur eksisterer altså mellem hvert eneste eksisterende levende væsen og Guddommen. Det er denne forbindelse mellem Guddommen og det levende væsen, der udtrykkes ved begrebet Gud og gudesøn. Den trekantede figur i midten af symbolet symboliserer gudesønnens jeg. De hertil knyttede farvefelter symboliserer gudesønnens fysiske legeme. Med dette legeme sanser eller oplever gudesønnen den fysiske verden. De to mørke tværstriber deler symbolet i to dele. Af disse udgør den nederste del den fysiske verden, medens den øverste del udgør den åndelige verden.
Symbol af Martinus
Symbol 22
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2
Symbol af Martinus
Symbol 22A
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede