Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 22A
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
7. Symbol nr. 22A symboliserer det samme som det nederste afsnit på symbolerne nr. 21 og 22, der udgør den fysiske verden. Vi ser også her ovenfor det takkede mørke felt gudesønnens eller det levende væsens fysiske organisme. Nedenfor det mørke takkede felt ser vi den fysiske verden, der forekommer overfor gudesønnens fysiske organisme. Den fysiske verden består, som vi allerede er gjort bekendt med, af levende væsener, hvad enten det er mikrokosmos, makrokosmos eller mellemkosmos. At den fysiske verden således består af levende væsener er på symbolet symboliseret ved, at vi her har inddelt den nævnte verden i stråleformige figurer. Hver stråle symboliserer således et levende væsen ligesom på de to andre her nævnte symboler. De halvlyse strålefigurer til venstre og de mørke strålefigurer til højre udgør også, ligesom på de to andre symboler, henholdsvis planteriget og dyreriget. De hvide strålefigurer foroven til venstre udgør salighedsrigets indslag i den fysiske verden og kendes her som det, vi udtrykker som mineralriget. De hvide strålefigurer foroven til højre symboliserer det kommende færdige menneskerige i fysisk tilstand på jorden.
Symbol af Martinus
Symbol 22
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2
Symbol af Martinus
Symbol 22A
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede